2018 Results

  • Kaneland Invite 9//15/18 Results Full Results
  • Peoria Invite 9/8/18 Results Full Results
  • Jacobs Tri 9/4/18 Results BoysVarsity Girls BoysFS
  • McHenry County Invite 8/25/18 Results Full Results
  • EIU Showdown 8/22/18 Results Boys Girls